Persondatapolitik for MC

Senest opdateret: 23. maj 2018

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores webside eller app, og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

1. Indsamling af personoplysninger
Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Dine personoplysninger giver os mulighed for at give dig en god og bedre service. Når du opretter en brugerkonto ved os, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger på den måde, der er nævnt i denne persondatapolitik.

1.1 Oplysninger i forbindelse med at du opretter en brugerkonto
Når du opretter en brugerkonto, opgiver du selv oplysninger såsom navn og e-mailadresse.

1.2 Oplysninger i forbindelse med at du bruger funktionerne
Når du bruger funktionerne til at få oprettet digitale annoncer, indsamler vi oplysninger såsom hvilken pakke og eventuelle ekstra produkter du køber.

1.3 Oplysninger i forbindelse med at du kontakter os ved hjælp af vores kontaktformular
Når du kontakter os ved hjælp af vores kontaktformular på MC, giver du samtykke til, at vi behandler dit navn, e-mailadresse og besked.

1.4 Oplysninger om din adfærd på websiden
Vi indsamler informationer om din adfærd, når du besøger vores websiden eller app. Dette omfatter oplysninger om din adfærd på websiden, såsom f.eks. hvilke sider du har besøgt, i hvilken rækkefølge, og hvor du har klikket på disse sider. Oplysningerne bruger vi til at sikre, at du får den bedste og mest relevante oplevelse på websiden og for løbende at optimere vores websiden og app.


Disse personoplysninger indsamles via cookies. Se vores cookiepolitik her

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
Vi indsamler og bruger personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi lovgivningsmæssigt er berettigede eller forpligtede til det.

Vi bruger dine personlige oplysninger til at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse med vores webside og app. Når du opretter dig som Bruger, giver du samtidig samtykke til vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Persondatapolitik.

Dine personoplysninger i henhold til pkt. 1.1. og 1.2. bliver registreret og gjort tilgængelige for andre udvalgte brugere, med det formål at de skal kunne komme i kontakt med dig i forbindelse med formidling af dit køb eller salg af motorcykler i annoncerne på MC.

Når du registrerer dig som bruger, samt når du bruger MC efterfølgende, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. , betalingsmåde, oplysninger om hvilke annoncepakker du køber.
Formålet er, at vi kan levere den service, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle og opbevare for at overholde lovkrav, herunder bogføring og regnskab i 5 år.
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
Behandlingsgrundlaget herfor er samtykke. Se mere om samtykke i pkt. 3 nedenfor.

Dine personoplysninger i henhold til pkt. 1.2. bruges endvidere til at gemme og genkalde dine favoritter og søgninger og anbefale de mest relevante annoncer til dig.
Behandlingsgrundlaget herfor er samtykke. Se mere om samtykke i pkt. 3 nedenfor.

Hvis du har givet samtykke til e-post, bruger vi dine personoplysninger til at sende nyhedsbreve, tilbud og andre nyheder om annoncepakker på MC.

Dine oplysninger i henhold til punkt 1.4 bruges, når du tilmelder dig til vores e post med nyhedsbrev, tilbud og andre nyheder, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse.
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyheder og tilbud til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
Behandlingsgrundlaget herfor er samtykke. Se mere om samtykke i pkt. 3 nedenfor.

I nogle tilfælde bruger vi dine data i anonymiseret form. Dette kan for eksempel være tekniske informationer, som alene anvendes til statistiske formål og til fejlsøgning.

2.1 Cookies
Vi bruger cookies på vores webside. Se vores cookiepolitik her
Behandling af personoplysninger, som er indsamlet gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i pkt. 3 nedenfor.

3. Samtykke
Når du bruger vores webside og app, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. pkt. 2 ovenfor.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger under pkt. 8).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du ikke længere benytte vores webside og App.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til gældende lovgivning.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Samtykke til vores e-post kan altid trækkes tilbage, ved at du afmelder dig vores nyhedsbrev. Det kan du gøre ved at klikke i bunden af nyhedsbrevet og trykke 'unsubscribe'.

4. Sletning af persondata
Hvis du beder os om at slette de personoplysninger, som vi har behandler om dig, vil vi slette disse uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er en retlig forpligtelse.

Hvis du beder os om at slette dine personoplysninger vil vi også lukke din brugerkonto, da du ikke længere vil kunne benytte funktionerne på vores webside og app.

Hvis du aktivt lukker din brugerkonto og dermed tilbagekalder dit samtykke, slettes dine personoplysninger uden unødig ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er en retlig forpligtelse.
Der kan dog gå op til 3 måneder inden alle dine oplysninger er slettet som følge af backups mv.

Hvis du over en periode på 24 måneder ikke er aktiv på din brugerprofil, vil vi lukke din profil og slette dine personlige oplysninger. Inden vi gør det, sender vi dig en e-mail på den e-mail adresse, som fremgår af din profil. Baggrunden herfor er, at vi hverken ønsker eller må behandle personlige oplysninger, som det ikke er nødvendigt eller relevant at behandle.

Oplysninger i henhold til punkt. 1.2. vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb, i henhold til købelovens reklamationskrav. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, f.eks. hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav, herunder bogføringsloven for indberetning af SKAT, opbevares oplysningerne for Indkøber i 5 år.

Oplysninger i henhold til punkt 1.3. slettes, når dit samtykke hertil trækkes tilbage.

Oplysninger i henhold til punkt 1.4. slettes senest, når du ikke har gjort brug af app eller websiden i 2 år eller når dit samtykke hertil kaldes tilbage.

5. Sikkerhed
MC bestræber sig på bedst muligt at beskytte integriteten og fortroligheden af og tilgængeligheden til dine personlige oplysninger. Vi har derfor implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Overførsel af personoplysninger via appen eller websiden sker derfor krypteret.

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

6. Dine rettigheder

6.1 Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med de undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du er til enhver tid berettiget til at bede os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du kontakte

6.2 Indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger, eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

6.3 Dataportabilitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6.4 Retten til begrænset behandling
Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

6.5 Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os på nedenstående e-mailadresse, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af brugerkonto, samt tilmelding til vores Facebook gruppe, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerkonto.

6.6 Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som bruger af MC. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på nedenstående e-mailadresse.

6.7 Klage
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os:
mc salg IVS
Bramslykkevej 46,st.th.
2500 Valby
Danmark
Mail: kontakt@mc.dk

Du kan også indgive en klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00

7. Links til andre websider mv.
Vores webside kan indeholde links til andre websider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre websider (tredjeparts websider) eller for den persondatapolitik, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts webside, bør du altid gøre dig bekendt med websideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

8. Ændringer af Persondatapolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne Persondatapolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre websiden eller app’en.

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg i app’en eller på websiden.

Hvis du har en brugerkonto, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information via app’en, websiden, Facebook eller til din registrerede e-mailadresse.

9. Kontakt
mc salg IVS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via websiden

Hvis du ønsker, at gøre brug af dine rettigheder til f.eks. opdatering, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål til denne Persondatapolitik, kan du kontakte os på følgende adresse:

mc salg IVS
Bramslykkevej 46,st.th.
2500 Valby
Danmark
E-mail: kontakt@mc.dk